Conpass – i riktning mot framtiden
En science-fiction kongress i Club Cosmos regi